Organisatie

 
De huisartsenkring HKH biedt ledenservice en behartigt de belangen van de huisartsen in de regio en maakt deel uit van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Naast de belangenbehartiging en ledenservice, zijn regionale beleidsvorming, visie ontwikkeling en regionale vertegenwoordiging van huisartsen in de regio doelstellingen.

Het bestuur van de huisartsenkring wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het LHV-Bureau West-Nederland.

De huisartsenkring HKH informeert haar leden regelmatig via nieuwsbrieven en de discussiegroep HKH op HAweb.
De website biedt overige informatie. Deze website is openbaar en voor iedereen toegankelijk. De HAwebgroep van de kring is alleen toegankelijk voor leden van de LHV.

Reacties? Mail deze naar west-nederland@lhv.nl.