Bestuur

 

Voorzitter

mw. A.E. Pikaar-van Zuilen, huisarts (te Zoetermeer)

Secretaris

mw. B.M. de Doelder, huisarts (te Rijswijk)

Penningmeester

mw. A. Bijlard-Fraterman, waarnemend huisarts (te Den Haag)

 

Vergaderdata

Het bestuur van de huisartsenkring HKH vergadert ongeveer vier keer per jaar. Indien u zaken heeft, waarvan u van mening bent dat deze in een kringbestuursvergadering aan de orde gebracht dienen te worden, kunt u deze per e-mail aan ons kenbaar maken. Het e-mailadres van de kring is: huisartsenkringhaaglanden@lhv.nl