Bestuur

 

 

Voorzitter/Penningmeester/Secretaris
dhr. E.M. Warmenhoven, huisarts (te Den Haag) 

 

Leden 

dhr. A.W.T. Nijenhuis, huisarts (te Den Haag)

mw. A. Bijlard-Fraterman, waarnemend huisarts (te Den Haag)

mw. B.M. de Doelder, huisarts (te Rijswijk)

mw. A.E. Pikaar-van Zuilen, huisarts (te Zoetermeer)

Vergaderdata
Het bestuur van de huisartsenkring HKH vergadert ongeveer zes keer per jaar. Indien u zaken heeft, waarvan u van mening bent dat deze in een kringbestuursvergadering aan de orde gebracht dienen te worden, kunt u deze per e-mail aan ons kenbaar maken. Het e-mailadres van de kring is: west-nederland@lhv.nl